Bạn trai tài giỏi nhưng không rõ ràng trong chuyện tình cảm

Tôi quen anh khi đang làm bà chủ tiệm may, tiệm có tôi và một người nữa. Tôi là người chủ động làm quen anh trước, sau đó hai đứa bắt đầu hẹn hò. Chuyện không có gì nếu một ngày tôi không mai mối cô em làm cùng cho em trai họ của anh. Em làm cùng tôi tên Ngọc, em họ anh tên Văn. Ngày tôi làm mai mối, anh lại nói để ý Thảo trước khi để ý tôi, rồi còn khen Thảo nhiều điều. Tôi bực nhưng vẫn ngồi im và cười nói vui vẻ nhưng vẻ mặt hơi nghiêm. Anh hỏi sao tôi buồn, tôi không trả lời.

ban-trai-tai-gioi-nhung-khong-ro-rang-trong-chuyen-tinh-cam

Anh nói hay để ý vòng một của cô ấy và còn muốn mua tặng Thảo bộ đồ lót.

Tôi quen anh khi đang làm bà chủ tiệm may, tiệm có tôi và một người nữa. Tôi là người chủ động làm quen anh trước, sau đó hai đứa bắt đầu hẹn hò. Chuyện không có gì nếu một ngày tôi không mai mối cô em làm cùng cho em trai họ của anh. Em làm cùng tôi tên Ngọc, em họ anh tên Văn. Ngày tôi làm mai mối, anh lại nói để ý Thảo trước khi để ý tôi, rồi còn khen Thảo nhiều điều. Tôi bực nhưng vẫn ngồi im và cười nói vui vẻ nhưng vẻ mặt hơi nghiêm. Anh hỏi sao tôi buồn, tôi không trả lời.

Sau 5 tháng quen nhau, một hôm tôi thấy máy anh có tin nhắn của Thảo, anh nhắn cho cô ấy rất tình cảm, cô ấy trả lời lại không được tình cảm bằng anh. Anh nói hay để ý vòng một của cô ấy và còn muốn mua tặng Thảo bộ đồ lót. Anh là người tài giỏi, cũng có hiếu nữa, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại lu bu. Giờ bỏ anh tôi cũng thấy tiếc. Tôi phải làm sao đây khi gia đình đã biết mối quan hệ của hai đứa?