Tag: con gái tóc dài

Con gái phần lớn đều để tóc dài!

Nếu bạn có lỡ nghịch dại bằng cách cắt đi một nhúm đuôi tóc của cô gái bàn trước thì bạn cũng đừng ngạc nhiên vì sao cố ấy có thể khóc nước mắt ngắn dài bù lu bù loa