Tag: điện thoại

Hãy ẩn thông báo phần trăm thời lượng pin trên smartphone

Tôi không nhớ chính xác đó là ai nhưng khoảng sáu tháng trước khi tôi gặp một anh bạn ở bữa tiệc, anh ta nói với tôi rằng gần đây anh ta đã thay đổi lối sống một cách rất