Tag: ghen tuông

Chúng tôi yêu nhau lén lút vì sợ tình cũ của em phá đám

Anh ta gọi điện, chặn đường mỗi khi em đi làm về. Có lần đập đá xong, anh ta còn đánh cả những người đi chơi cùng em hôm đó. Em tìm mọi cách mong anh ta buông tha mà