Tag: khám thai

Chồng bảo tôi tự bắt taxi mà đi khám thai khi tôi bị ngã

Tôi với anh lấy nhau đã 7 năm và có một cậu con trai 5 tuổi. Chồng hơn tôi 10 tuổi, về trình độ cũng khác nhau, anh quen sống ỷ lại rồi. Tôi với anh lấy nhau rồi sống