Tag: mang thai

Mang thai với anh rồi tôi mới biết mình bị lừa dối quá nhiều

Rồi anh mua xe máy vài chục triệu đồng cũng không bàn với tôi, anh bảo mẹ cho, thậm chí giấy tờ xe ai đứng tên tôi cũng không biết. Rồi tới anh mua chiếc xe tải vài trăm triệu