Tag: phụ huynh

Đơn xin cho con học dốt nói thay nỗi lòng của mẹ

Mong muốn con học giỏi là điều chính đáng của các cha mẹ nhưng vì thế mà nhồi nhét con học ngày, học đêm, chạy theo “bệnh thành tích” thì có thể đem đến hậu quả đáng tiếc cho con.

Lá thư của cô giáo khiến người mẹ có con tự kỷ rơi nước mắt

Một phần thông tin rất quan trọng nữa cô muốn con hiểu là những bài thi này chỉ đo được một phần rất nhỏ trong khả năng của con. Các bài thi rất quan trọng và con đã làm tốt,