Tag: thiên đường

Cuộc sống trong mơ tại nước nghèo nhất châu Âu

Trong thị trấn Dryanovo, ở bất kỳ đâu cũng có thể nghe thấy người nói giọng Anh. “10 năm trước, chúng tôi đã nghĩ người Anh thật khác biệt, nhưng giờ thì người Anh nhiều đến nỗi bạn hầu như