Tag: tóc mái thưa

Đoán tính cách qua mái tóc

Người không có lập trường: Người có tóc mỏng về nhiều mặt thường có tính cách hai mặt. Họ không quen nói chuyện trước mặt người khác, hoặc không chủ động tiếp xúc, cũng không muốn người khác đi lại