Tag: xe khách

Tình người làm cuộc sống thật dễ chịu

Câu chuyện Lục Vân Tiên tồn tại từ lâu trong trí nhớ của nhiều người dân Việt Nam. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho lòng quả cảm, lòng nghĩa hiệp, thấy nguy ra tay cứu giúp. Ngày nay, chuyện